Ενδοδοντία (απονεύρωση)

• Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) μονόρριζου δοντιού

• Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) πολύρριζου δοντιού

• Ακρορριζεκτομή 

 

  •  
    Ονοματεπώνυμο
  •  
    e-mail
  •  
    Ερώτηση
  •