Εμφυτεύματα

• Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτεύματος

• Τοποθέτηση προσωρινής οδοντικής αποκατάστασης

• Τοποθέτηση τελικής οδοντικής επιεμφιευματικής πρόσθεσης

 

  •  
    Ονοματεπώνυμο
  •  
    e-mail
  •  
    Ερώτηση
  •