Εμφυτεύματα

Dentistry dedicated to excellence.

Οδοντικό Εμφύτευμα

Μόνιμη λύση για απώλεια δοντιών

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αντιπροσωπεύουν μια κοινή διαδικασία μόνιμης αντικατάστασης των ελλειπόντων δοντιών χωρίς να επηρεάζονται τα γειτονικά δόντια.

Το εμφύτευμα είναι ένα τεχνητό υποκατάστατο της ρίζας του δοντιού κι έχει τη μορφή μιας βίδας κατασκευασμένης από τιτάνιο. Το τιτάνιο είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα ένα απόλυτα βιοσυμβατό υλικό το οποίο δεν απορρίπτεται από τον οργανισμό ως ξένο σώμα.

Τοποθέτηση εμφυτεύματος

Μόνιμη λύση για απώλεια δοντιών

Πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων έχει προηγηθεί ένα ραντεβού στο οποίο γίνεται ένας πλήρης ακτινογραφικός έλεγχος της περιοχής με αξονική τομογραφία κωνικής δέσμης (CBCT) για την επιλογή του καταλληλότερου σσχεδίου θεραπείας για τον ασθενή.Μερικές φορές μπορεί να γίνει και λήψη αποτυπώματος σε περίπτωση που σχεδιαστεί χειρουργικός νάρθηκας.

Ελάχιστα επεμβατική τοποθέτηση

Εμφυτεύματα χωρίς πόνο!

Στο ιατρείο μας τα τελευταία χρόνια η τοποθέτηση εμφυτευμάτων γίνεται με εξαιρετική επιτυχία στην πλειονότητα των περιστατικών με την ελάχιστη επεμβατική τεχνική (flapless).

Η τεχνική αυτή πραγματοποιείται ανώδυνα,σχεδόν αναίμακτα αφού τα εμφυτεύματα τοποθετούνται αποφεύγοντας την κλασική μέθοδο τοποθέτησης με τομές και ράμματα.

Τοποθέτηση εμφυτεύματος στην αισθητική ζώνη

Root membrane

H τεχνική “Root membrane” είναι μια πρωτότυπη τεχνική, η οποία πλεονεκτεί απέναντι στα μέχρι σήμερα δεδομένα στην διατήρηση της αισθητικής των αποκαταστάσεων με εμφυτεύματα στην πρόσθια αισθητική ζώνη των γνάθων.

Σκοπός της τεχνικής “Root membrane” είναι μέσω της διατήρησης τμήματος της ρίζας του προς αποκατάσταση δοντιού να πετύχουμε καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα

Καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία

Χειρουργικοί ναρθηκες για τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Η υπολογιστικά καθοδηγούμενη χειρουργική εμφυτευματολογία είναι η διαδικασία με την οποία με την χρήση κατάλληλου λογισμικού γίνεται το σχέδιο θεραπείας και η σχεδίαση τοποθέτησης των εμφυτευμάτων μἐσω υπολογιστή.

Στον ασθενή πραγματοποιείται αρχικά μια αξονική τομογραφία κωνικής δέσμης (CBCT) και τα αποτελέσματα της εξέτασης εισάγονται σε υπολογιστή με εξειδικευμένο λογισμικό.