Προσθετική

Dentistry dedicated to excellence.

Αναπληρώνουμε ένα ή περισσότερα ελλείποντα δόντια. Αποκαθιστούμε τη μάσηση και την ομιλία. Εξισορροπούμε τη σύγκλιση, προσφέροντας ένα μακροπρόθεσμα σταθερό και λειτουργικό αποτέλεσμα. Επαναφέρουμε την αισθητική τόσο του χαμόγελου, όσο και ολόκληρου του προσώπου. Αφορά σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής απώλειας των φυσικών δοντιών.

Στεφάνες

Προσθετική επί δοντιών

Είναι θήκες σε σχήμα δοντιού (κορώνα), τις οποίες εφαρμόζουμε πάνω σε τροχισμένα δόντια, που έχουν μερικώς καταστραφεί. Έτσι, αφενός μεν ενισχύονται στις δυνάμεις της μάσησης, αφετέρου δε, βελτιώνεται αισθητικά η όψη και το χρώμα τους.

Γέφυρες

Προσθετική επί δοντιών

Είναι μια σειρά (τουλάχιστον τριών) ενωμένων στεφανών, που χρησιμοποιούμε για την αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων ελλειπόντων δοντιών. Τροχίζουμε τα παρακείμενα του ελλείποντος δόντια και τα χρησιμοποιούμε ως στηρίγματα αυτής της πρόσθεσης, γεφυρώνοντας το κενό.

Μερικές και Ολικές Οδοντοστοιχίες

Προσθετική

Σειρά ακρυλικών δοντιών, που είναι τοποθετημένα πάνω σε μια ακρυλική βάση, η οποία μοιάζει σε εμφάνιση με τα ούλα. Καλύπτουν το κενό που δημιουργεί η έλλειψη αρκετών δοντιών (Μερική Οδοντοστοιχία) και στηρίζονται και συγκρατούνται από τα ούλα και τα εναπομείναντα δόντια ή και όλων των δοντιών (Ολική Οδοντοστοιχία), οπότε στηρίζονται και συγκρατούνται αποκλειστικά από τα υποκείμενα ούλα.