Τοποθέτηση Εμφυτεύματος

Dentistry dedicated to excellence.

Οδοντικό Εμφύτευμα

Μόνιμη λύση για απώλεια δοντιών

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μεταλλικές – συνήθως από τιτάνιο – θήκες που στερεώνονται χειρουργικά στο οστό της γνάθου κάτω από τον ιστό των ούλων.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι επιτυχημένα εξαιτίας της φυσικής διαδικασίας κατά την οποία το οστό μεγαλώνει γύρω από το μεταλλικό εμφύτευμα και ενώνεται με αυτό (οστεοενσωμάτωση). Τα οδοντικά εμφυτεύματα έχουν παρόμοια αίσθηση και λειτουργία με τα φυσικά δόντια.

Η οστεοενσωμάτωση συμβαίνει σταδιακά, καθώς προχωράει η ανάρρωση. Τα εμφυτεύματα είναι σταθερά στερεωμένα στο οστό συνήθως μέσα σε 3 έως 6 μήνες μετά την τοποθέτηση.